Retour

Kies een onderwerp

Retouraankondiging

Wil u één of meer artikelen retourneren?

Meld dit op voorhand via onderstaande retouraankondiging. Wij bevestigen nadien uw aankondiging via e-mail. Op deze manier bent u verzekerd van een correcte retouraanmelding**.

Ik wens hierbij onze overeenkomst tot verkoop van artikelen besteld via de DC's Special webshop geheel of gedeeltelijk te herroepen en vul hierbij onderstaande gegevens in:

**Vanaf 13 juni 2014 worden nieuwe Europese regels voor consumenten van kracht.
Als gevolg van deze nieuwe regels zijn consumenten (of bestellers van artikelen op de DC's Special-webshop) verplicht om een herroeping (= retour) op voorhand bij de webshop aan te kondigen, voordat deze retour wordt gestuurd.
De webshop dient de ontvangst van deze herroeping te bevestigen.